بازدید امروز : 528   
بازدید کل : 387465   

بلایای طبیعی و گناهان ما!
هیچ مقام غیرمعصومی از جانب خداوند نیامده که بتواند تشخیص دهد علت بلایای طبیعی ما این حادثه است یا آن واقعه

در باب نظریه همروی
از دیدگاه نواندیشان دینی، هر مسئله ای در حوزه سیاست و اجتماع ضرورتاً می بایست هم در حوزه فلسفه سیاسی و هم در حیطه فقه سیاسی (به شکل مقایسه ای) پاسخ داده شود

موج اول و دوم جماعت گرایی
موج دوم جماعت گرایی به نمایندگی امیتای اتزیونی و ویلیام گلستون، بر خلاف موج اول، به پاسخگویی نسبت به مباحث انضمامی تر جامعه توجه دارد

همه مصاحبه ها و یادداشت ها