بازدید امروز : 88   
بازدید کل : 545203   

جماعت گرایی و اندیشه اسلامی
جماعت گرایی و اندیشه اسلامی از جهات مختلف با هم اشتراک و همپوشانی دارند

محافظه گرایان و آموزه حقوق بشر
محافظه گرایان حقوق بشر به معنای مدرن را برنمی تابند

علمی که به رسمیت شناخته نمی شود!
مشکل ما در عمل این است که ابتدائیات حکمرانی رعایت نمی ­شود

همه مصاحبه ها و یادداشت ها