بازدید امروز : 106   
بازدید کل : 906443   

سه­ گانه و پنچ­ گانه شایگانی
تحول اندیشه شایگان را بهتر است در سه دوره ببینیم، نه پنج دوره

اسلام سیاسی، بنیادگرایی و مسئله زن
در حالی که بنیادگرایی نقش زنان در جامعه و سیاست را برنمی تابد، اسلام سیاسی به این مسئله احساس نیاز می کند

قلمرو اعتبار فقه سیاسی
فقه سیاسی (برخلاف رویکرد حداقلی) اعتبار دارد، اما (برخلاف رویکرد حداکثری) در مواردی خاص (مانند نظریه دولت) با محدودیت روبرو است

همه مصاحبه ها و یادداشت ها