بازدید امروز : 47   
بازدید کل : 694720   

انتشار کتاب «بررسی و نقد متون سیاسی»
«بررسی و نقد متون سیاسی» کتاب جدید نشر کویر نگاهی نقادانه به ۲۳ کتاب و متن در حوزه اسلام و ایران دارد

بومی سازی روش شناسی علوم سیاسی
امکان بومی سازی روش های علوم سیاسی، بر اساس شرایط خاص اسلام و ایران، وجود دارد

شعائر حسینی بین دو گفتمان نظارت و ولایت
در حالی که (در شرایط کرونایی) در گفتمان نظارت تأکید بر برگزاری روضه های خانگی و استفاده از فضاهای مجازی است، در گفتمان ولایت، دغدغه برگزاری مراسم محرم وجود دارد، و نهادهایی شکل گرفته اند که با حکومت ارتباط برقرار می کنند

همه مصاحبه ها و یادداشت ها