بازدید امروز : 42   
بازدید کل : 769858   

پروژه دکتر فیرحی و اندیشه سیاسی اهل سنت
اهمیت پروژه دکتر فیرحی در نسبت با اندیشه سیاسی اهل سنت را حداقل می توان در چهار حوزه بررسی کرد: اهمیت فقه (سیاسی)، گفتمان نواندیشی دینی، ارتباط اسلام یک با اسلام دو (و سه)، و ارتباط قدرت/دانش با مدارس علمیه

شاخص‌ها و نشانه‌های ناکارآمدی فرهنگی
بر اساس نظریه همروی، برای تعیین شاخص‌ها و نشانه‌های کارآمدی یک نظام سیاسی در حوزه‌ فرهنگی باید از دو روش کیفی و کمی باهم استفاده برد تا نتایج مطلوبی حاصل شود

نواندیشی دینی
نواندیشی دینی که در سنت اسلامی ریشه دارد بر مردم سالاری، حقوق بشر و رویکرد صلح آمیز تأکید می کند، و در مقابل گفتمان سنتی، سنت گرایی، اسلام سیاسی و تجددگرایی قرار می گیرد

همه مصاحبه ها و یادداشت ها