کتابها

انقلاب اسلامی ایران

کتاب دربرگيرنده موضوعاتي مانند بررسي هاي نظري،پيشينه حرکتهاي انقلابي در ايران،ويژگي هاي رژيم پهلوي،کارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران،آسيب شناسي،بازتاب انقلاب اسلامي در جهان ،مقايسه انقلاب اسلامي با ساير انقلاب هاوغيره مي باشد

دریافت نسخه پی دی اف

================================
انقلاب اسلامی ایران
================================

نويسندگان:دکتر مصطفي ملکوتيان،دکتر صادق حقيقت،دکتر محمدعلي حیسنی زاده ودکتر عبدالوهاب فراتي

 کتاب انقلاب اسلامي ايران ابتدا در سال 1377 با عنوان انقلاب اسلامي و چرائي وچگونگي رخداد آن به وسيله معاونت امور اساتيد ودروس معارف اسلامي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاهها در  قم منتشر گشت.استقبال از کتاب به ويژه در تدريس درس انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن و نقدوبررسي کتاب توسط صاحبنظران باعث تجديدنظرهاي متعدد بوسيله نويسندگان گرديدو حاصل آن کتابي است که اکنون با نام انقلاب اسلامي ايران- ويراست چهارم- منتشر مي شود

کتاب دربرگيرنده موضوعاتي مانندبررسي هاي نظري،پيشينه حرکتهاي انقلابي در ايران،ويژگي هاي رژيم پهلوي،کارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران،آسيب شناسي،بازتاب انقلاب اسلامي در جهان ،مقايسه انقلاب اسلامي با ساير انقلاب هاوغيره مي باشد

در اين کتاب ، بخشي از بررسي هاي نظري و تحولات عصر جمهوري، و همچنين مسائل و چالشهاي بعد از انقلاب توسط اين جانب نگاشته شده است.

کتاب انقلاب اسلامي ايران در بسياري از دانشگاه هاي دولتي،آزاد وپيام نور چه در شاخه علوم انساني و چه در شاخه هاي علوم رياضي و تجربي تدريس ميشود

1575 مرتبه بازدید
در حال ارسال...