مصاحبه ها و یادداشتها

شهادت سردار سلیمانی

از نظر حقوق بین الملل، شهادت سردار سلیمانی مصداق تروریسم دولتی است.

شهادت سردار سلیمانی و راهبرد ایران

(روزنامه شرق، 15/10/98)

شهادت سردار سلیمانی و جمعی از فرماندهان نظامی آزادیخواهان و مسلمانان کشورهای مختلف را به سوگ نشاند. ما حداقل از دو جهت به این سردار مدیون هستیم: اعتدال سیاسی، و ایثاری که برای مردم ما امنیت به بار آورد. حادثه اسفبار فوق نقطه عطفی در سیاست داخلی، سیاست خارجی و مسائل منطقه ای محسوب می شود. بدون تردید، این عملیات تروریستی ابعاد مختلفی خواهد داشت، که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می شود:

1- از نظر حقوق بین الملل، بدون تردید، این عملیات مصداق تروریسم دولتی است.

2- ترامپ نشان داد که علیرغم شعار چند روز پیش خود که مدعی بود به سمت و سوی جنگ نمی رود، سیاستهای متناقضی پیش گرفته است. از یک سو، بخشی از نیروهای خود را از عراق خارج می کند و شعار انزواگرایانه سر می دهد، و از سویی دیگر، آتش جنگی را برمی افروزد که دامنه و نتایج شاید تحت کنترل خودش هم نباشد. هیأت حاکمه امریکا در این جنایت همسو و هم نظر نیستند.

3- دولت امریکا نشان داد که عملاً تمایلی به مذاکره و حل و فصل مسائل با ایران را ندارد. بعید به نظر می رسد در یکسال باقی مانده او (و چهار سال بعد اگر رئیس جمهور بماند)، دیپلماسی صلح به سرانجامی برسد. پایان دیپلماسی می تواند به معنای آغاز جنگ و ابعاد جدیدی از درگیری باشد، امری که بیش از همه اسرائیل را خشنود خواهد ساخت.

4- بدون شک، موجی از احساسات بر ضد امریکا در ایران و منطقه غرب آسیا و سایر کشورهای جهان به راه خواهد افتاد، که مسئول اصلی آثار و نتایج آن کسی جز دستگاه سیاست خارجی ترامپ نخواهد بود. طبیعی است که شهادت شخصیتهای برجسته ای همچون سردار سلیمانی موج نفرت و انتقام را در مردم ایران و جهان برانگیزاند.

5- باید دید که آیا این عملیات به معنای «مکانیسم ماشه» است، و یک سلسله عملیات نظامی، امنیتی و تروریستی را به دنبال خواهد داشت یا نه.

636 مرتبه بازدید
در حال ارسال...